Första bussresan 10.3 – 13.3.2022

Länk: Dag 2
Länk: Dag 3

Andra bussresan 31.3.2022

Länk: Dag 1
Frivilliga från Finland hjälper till vid gränsen

Tredje bussresan 28.5.2022