1 § Назва асоціації, місце та мова.
Назва асоціації  Finland Ukraina Ostrobotniia Kalyna rf, Finland Ukraina Ostrobotniia Kalyna ry.
Асоціація знаходиться у місті  Vörå.

2 § Мета та форми діяльності.
Метою асоціації є захист та популяризація знань про українську культуру, культурні традиції та інтерес до української мови, а також розширення співпраці та культурного співробітництва між Фінляндією та Україною та українським  народом. Сприяти інтеграції та розширювати знання про людей та умови в Україні. Метою асоціації також є надання гуманітарної допомоги та сприяння Україні в її прагненні до незалежності та відбудови.

Асоціація виконує свою мету таким чином:
– влаштовує зустрічі, курси та лекції;
– організовує культурні заходи, дискусії та вечірки;
– розповсюджує літературу та інші матеріали, які презентують країни;
– організовує інформаційні та просвітницькі заходи;
– організовує інформаційні та навчальні поїздки для своїх членів;
– організовує спільні заходи та екскурсії;
– співпраює з іншими відповідними об’єднаннями;
– проводить роздаткову діяльність у зв’язку з подіями, які асоціація організовує;
– oтримує пожертви, організовує блошині ринки, збирає їжу, одяг, припаси, транспортні засоби, електронне та інше обладнання для окремих осіб, а також армії та медичних служб України. Пожертвувані кошти також можуть бути використані на облаштування, придбання, транспортування та інші накладні витрати, а за потреби – ремонт вищезазначеного;
– асоціація може використовувати кошти на вищезазначені цілі як за рахунок власних коштів, так і за кошти зі зборів;
–асоціація також співпрацює з іншими асоціаціями та організаціями у зборі коштів та пожертвувань для реалізації мети асоціації;
–асоціація подає заявку на внески та підтримку проекту, щоб мати можливість досягти своїх цілей.

В основі цінностей асоціації лежить погляд на людину, де цінність людини є недоторканною відповідно до Декларації прав людини ООН. Основною метою об’єднання не є отримання прибутку чи іншої фінансової вигоди для об’єднання чи його членів. Для забезпечення безперервної діяльності асоціація може мати у власності рухоме та нерухоме майно, необхідне для діяльності, а також організовувати лотереї, блошині ринки, базари та інші подібні функції та заходи. Асоціація може збирати членські внески, пожертви та підтримку, а також організовувати збори коштів і лотереї. У разі потреби асоціація звертається за дозволом до відповідного органу на під час своєї діяльності. Асоціація також може подавати заявки на гранти.

 3 § Учасники
Членом асоціації є особа, яка щорічно сплачує членські внески, визначені на річних зборах. Члени затверджуються правлінням асоціації за заявою. Правління асоціації приймає та виключає членів. Учасник, який більше двох років поспіль не сплачує членські внески, виключається з асоціації. У разі припинення членства в асоціації або виключення члена з асоціації жодні здійснені платежі або інші платежі не повертаються.

4 § Правління
Справами асоціації керує правління, яке складається з 3-10 рядових членів, які призначаються на щорічних зборах. Термін повноважень правління триває до наступного щорічного засідання. Правління обирає голову, заступника голови та призначає одного із правління чи ні на посаду секретаря, касира та інших необхідних посадових осіб. Правління збирається за викликом голови або, або якщо потрібно, за викликом заступника голови, коли вони вважають це за необхідне або якщо того вимагає принаймні половина (1/2) членів правління. Правління має право на прийнятті рішень, якщо на ній присутні не менше половини (1/2) її членів, включаючи голову або заступника голови.
Голосування визначається абсолютною більшістю. Проте, якщо голоси рівні, голос голови є вирішальним у разі виборів. Якщо член правління йде у відставку до закінчення терміну повноважень, додаткове засідання асоціації може провести додаткові вибори.

До обов’язків правління в основному входить:

– Контроль і забезпечення виконання мети асоціації
– Правління контролює, щоб адміністрація та фінансова адміністрація здійснювалася доцільно і забезпечувала  безперервність.
– Забезпечити дотримання Закону про бухгалтерський облік і ведення бухгалтерського обліку відповідно до загальних принципів бухгалтерського обліку та представляти річний звіт і звіт для річних зборів асоціації
– Пропонувати бюджет на наступний операційний рік для річних зборів асоціації
– Вести список учасників
– Скликати збори асоціації
– Наймайти та звільняти бізнес-менеджерів
– При необхідності підбирати персонал

5 §  Підписання назви асоціації
Найменування об’єднання підписується головою правління одноосібно або членами правління, керівниками підприємств або будь-якою іншою особою, призначеною правлінням, двоє разом.

6§  Бізнес-аудитор / ревізор
Асоціація має (1) бізнес-аудитора або ревізора, а також одного (1) заступника аудитора або ревізора. У разі обрання аудиторської фірми як штатного аудитора, заступника аудитора обирати не потрібно. Термін повноважень аудитора — це час навпротязі щорічних зборів.

7§  Обліковий період
Звітний період асоціації становить один календарний рік.

 8§  Засідання асоціації
Можливе за рішенням правління або зборів асоціації участь у зборах асоціації також  можлива електронною поштою або за допомогою іншого технічного засобу до або під час засідання. Річні збори асоціації проводяться щорічно у день, визначений правлінням, не пізніше травня. На зборах асоціації право голосу має кожен член, який досяг 15 років, і кожна особа, яка має право голосу, має один голос. Рішення зборів приймається, якщо інше не передбачено статутом, думка, підтримана більш ніж половиною (1/2) поданих голосів. Якщо якщо голоси випадають порівну, вирішує голос голова зборів, виборои жеребкуванняю

9§  Виклик на засідання асоціації
Правління має скликати засідання асоціації не пізніше ніж за 7 (сім) днів до зборів, надіславши лист-запрошення кожному члену поштою або електронною поштою.

10§   Засідання Асоціації
На річних зборах асоціації вирішуються такі питання:

– Відкриття засідання
– Обрання головуючого, секретаря, двох (2) протоколістів та при необхідності дві (2) людинибякі рахують голоси.
– Встановлюється законність зборів та приймаються рішення
– Затвердується  порядок денний зборів
– Представляється фінансова звітність за попередній рік, звіт про діяльність та аудиторський звіт або аудиторський висновок
– Складається фінансова звітніст
– Приймається рішення про звільнення правління та інших відповідальних осіб від відповідальності
– Приймається рішення про розмір членського внеску
–  Визначається бюджет на наступний період
– Затверджується бізнес-план на наступний  період
– Встановлюються гонорари для голови правління,членів правління та аудитора або ревізора.
–  Визначається кількісний складу правління на наступний період діяльності.
– Обираються  члени правління, а також аудитор та заступник аудитора.
– Інші питання, зазначені в повідомленні про засідання.

 Якщо член асоціації бажає, щоб питання розглядалося на щорічних зборах асоціації, він повинен завчасно повідомити про це правління в письмовій формі, щоб це питання можна було включити в повідомлення про збори.

Додаткові збори асоціації повинні бути проведені, якщо збори асоціації вирішать так або правління вважатиме, що для цього є підстави, або коли принаймні одна десята членів асоціації з правом голосу вимагатимуть цього для розгляду конкретного питання. 

11 §  Внесення змін до статуту і розпуск асоціації
Рішення асоціації про внесення змін до статуту та про розпуск асоціації, купівлі, продажу  або іпотеки майна повинні бути прийняті на зборах асоціації принаймні трьома чвертями (3/4) голосів, поданих на виборах.

Зміна статуту або розпуск асоціації має бути зазначено в повідомленні про збори. Після розпуску асоціації збори асоціації повинні прийняти рішення про використання залишків активів таким чином, щоб це сприяло меті асоціації. У разі розпуску асоціації активи використовуються з тією ж метою.

12 §  Застосування закону про асоціації
В іншому дотримуюємося положень чинного Закону про асоціації.