Arbetsgrupper

Arbetsgrupperna kommer under hösten att utvidgas med fler medlemmar

Vörånejden

Olena Galchenko, Ordförande
Benita Öling
Katarina Heikius
Vitalii Kozlov
Roman Derevytskyi

Mittengruppen

Tuija Wahlsten, ordförande
Elisabeth Morney
Jouni Lilja
Mary Andrén-Pada
Paula Kultamäki

Norragruppen

Kenneth Holmgård, Ordförande

 

 

Södragruppen

Mats Brandt, ordförande

 

Integration

Benita Öling, Ordförande

Kultur

Ann-Luis Bertell
Marit Berndtson
Elisabeth Morney

Kommunikation

Elisabeth Morney
Katarina Heikius
Paula Kultaniemi