Vi jobbar alla ideellt. För donerade medel köper vi förnödenheter och betalar bränsle till transportbilarna. Förnödenheter såsom generatorer, mat, vård- och första hjälpmaterial samt fordon, skyddsutrustningar och kommunikationsmedel åt myndigheterna levereras kontinuerligt.

Just nu behövs

Insamlingsplatser

Du kan göra en inbetalning till konto

Kalyna
FI02 3131 1002 4184 77
Meddelande:
donation

MobilePay: 89580

Insamlingstillstånd: RA/2022/1665

Leverans november 2022 till ställen nära Chernigiv, vissa byar är nästan helt förstörda.
Leverans november 2022 till barnhem 0-4 år

Leveranser av barnmat och mat till områden som har varit under rysk ockupation. Behoven är enorma och växer hela tiden.

Mer info om tidigare leveranser och donationer

Tillsammans för Ukraina
Finland Ukraina Ostrobotniia Kalyna rf