Styrelse 2023: Olena Galchenko, ordförande, Katarina Heikius, viceordförande, Elisabeth Morney, sekreterare, Jouni Lilja, Kenneth Holmgård, Kim Lindedahl, Mats Brandt, Mats Sandström, Svitlana Gonchar, Annika Grannas, kassör, Benita Öling, revisor

Styrelse 2022: Från vänster: Tuija Wahlsten, Kenneth Holmgård, Katarina Heikius vice ordförande, Olena Galchenko ordförande, Annika Grannas kassör, Marit Berndtson och Mats Brandt. Julia Bondarchuk och Benita Öling, revisor saknas på fotot.