Från vänster: Tuija Wahlsten, Kenneth Holmgård, Katarina Heikius vice ordförande, Olena Galchenko ordförande, Annika Grannas kassör, Marit Berndtson och Mats Brandt. Julia Bondarchuk och Benita Öling, revisor saknas på fotot.