Styrelse 2024: Olena Galchenko, ordförande, Katarina Heikius, viceordförande, Elisabeth Morney, sekreterare, Jouni Lilja, Mariia Haponiuk, Mats Brandt, Mats Sandström, Mika Tianinen, Olha Zubkova, Tetiana Sved, Annika Grannas, kassör, Benita Öling, revisor.

Styrelse 2023: Olena Galchenko, ordförande, Katarina Heikius, viceordförande, Elisabeth Morney, sekreterare, Jouni Lilja, Kenneth Holmgård, Kim Lindedahl, Mats Brandt, Mats Sandström, Svitlana Gonchar, Annika Grannas, kassör, Benita Öling, revisor

Styrelse 2022

Styrelse 2022: Från vänster: Tuija Wahlsten, Kenneth Holmgård, Katarina Heikius vice ordförande, Olena Galchenko ordförande, Annika Grannas kassör, Marit Berndtson och Mats Brandt. Julia Bondarchuk och Benita Öling, revisor saknas på fotot.