Kalynas insatser för Ukraina 2022

Hela 28 transporter, 90 ton förnödenheter

Totalt har Kalyna genomfört 51 leveranser till Ukraina från starten 2022 och fram till maj 2023. Av dessa gjordes 28 transporter under verksamhetsåret 2022 varvid ca. 90 ton förnödenheter levererades.Den totala vikten på allt som levererats och donerats till Ukraina per maj 2023 närmar sig 200 ton. Leveranser har skett främst med paketbilar och trailers. 

Kalyna har under 2022 donerat 19 generatorer till Ukraina. Utöver detta levererades 7 stora generatorer. Fram till 5.5.2023 har ytterligare generationer levererats, så att de nu utgör till totalt 52. De flesta av generatorerna har kommit som donation av privatpersoner eller företag. Dessutom har Kalyna per maj 2023 donerat 32 bilar och 2 ambulanser till myndigheterna i Ukraina. Av dessa har föreningen fått 12 bilar som donation, 15 bilar har köpts in av föreningen, som varit delägare i ytterligare 7. 

Unga och gamla från när och fjärran har velat hjälpa Ukraina och det har stickats massor med sockor, vantar, filtar, barnkläder, tröjor och andra varma klädesplagg som Kalyna har tagit emot med stor tacksamhet. Till Ukraina har kört tiotusentals hemstickade stickade alster. 

Under 2022 mottog Kalyna penningdonationer som uppgick till 64 406,22 euro. Därtill kommer donationerna via Vörå församling och Folkhälsan i Oravais, sammanlagt 25.525,45. Totala summan donationer uppgick på detta sätt till 89.931 euro. 

I Finland och i Vörånejden har det i många år funnits många ukrainare. Tack vare dem har föreningen Kalyna värdefulla kontakter i Ukraina. Ett pålitligt nätverk till myndigheter, organisationer, försvar och sjukhus har byggts upp. Distributionskanalerna går direkt in i Ukraina. Leveranserna går från hand till hand: volontärer från Österbotten överlämnar personligen varorna till etablerade kontakter. Allt redovisas med bilder och dokument. 

Leveransera till Ukraina har bl.a. gått till cancersjuka, handikappade och föräldralösa barn, åldringar, sjuka barn i Cherson, personer som bor i områden som varit ockuperade, samt till försvaret. 

Kalyna Center i Vasa som öppnade i mars 2023 har blivit en populär samlingsplats för ukrainare och andra. Bl.a. har Ukrainas ambassadör Olga Dibrova besökt Centret.

Kalyna har många samarbetsparteners och verksamheten växer stadigt. Kalyna är aktiv i bl.a. Närpes, Ilmajoki, Kauhajoki och Kurikka. Listan med sponsoter och samarbetspartners är lång och den kan läsas på www.kalyna.fi

Vid årsskiftet 2022 hade föreningen 77 medlemmar. I maj 2023 hade föreningen 129 medlemmar, 48 ukrainska, 16 finsk– och 68 svenskspråkiga. Medlemsavgiften är 20 euro för vuxna, för arbetslösa 5 euro och barn under 16 år är medlemmar utan avgift. 

Verksamheten fortsätter med att förverkliga donatorernas vilja som är att hjälpa nödställda ukrainare, såväl i Ukraina som i Finland. Föreningen är ödmjukt tacksam över dem stora viljan att hjälpa. Vi gör och kommer att göra vårt yttersta för att koordinera hjälpen även framöver. Det är tack vare alla donatorer och frivilliga arbetare som föreningen kan förverkliga sitt syfte. Vår precis som andras önskan är att kriget skall ta slut. Men trots det kommer hjälpbehovet att vara enormt under en lång tid framöver.

Syftet med föreningen är att värna och främja kännedomen om ukrainsk kultur, kulturtraditioner och intresset för det ukrainska språket, samt öka samverkan och det kulturella samarbetet mellan folken i Finland och Ukraina.  Föreningen ska befrämja integrationen och öka kunskapen om folket och förhållandena i Ukraina. Syftet är även att ge humanitär hjälp och bistånd till Ukraina och hjälpa landet i dess självständighetssträvan och återuppbyggnad.

Styrelsemedelmmar 2023 är Olena Galchenko ordförande, Mats Brandt, Kenneth Holmgård, Katarina Heikius vice ordförande, Elisabeth Morney sekreterare, Jouni Lilja, Svitlana Gonschar, Kim Lindedahl och Mats Sandström. Annika Grannas är kassör och Benita Öling revisor.

Relaterade artiklar