Kalyna – en symbol för Ukraina och dess folk.

Kalyna har en lång historia i den ukrainska kulturen. Under kosackernas strider för sitt land kom Kalyna att representera folkets mod i strid för sitt land. Idag har Kalyna flera betydelser men de viktigaste av dessa är familjen och moderlandet. Kalyna symboliserar moderskap, busken är modern medan blomster och bär är barn. Kalyna representerar det käraste hörnet av jorden som är platsen där vi föddes. I samspel med detta symboliserar Kalyna moderlandet Ukraina. Barnen tar med sig den viktiga betydelsen av symbolen enda från moderns vaggvisor. Kalyna, idag, kallas också trädet av det ukrainska folket där röda bär symboliserar mod av folk som har spillt blod för sitt moderland i strid med fiender. Kalyna är en enande symbol som representerar vikten av familjen, kärnfamiljen som den stora nationsfamiljen.

Kalyna anno 2022