Fullastade bussar körde förnödenheter till Ukraina. På tillbakavägen hämtade samma bussar flyktingar till Finland. Bränslekostnaderna kunde betalas tack vare finländarnas och företagens vilja att hjälpa och donera pengar. Färjebolagen bjöd på gratis överfart för både bussar och flyktingar. 
Hjälptransporterna fortsätter så länge som behovet finns i Ukraina. Allt från knäckebröd  till sjukvårdsmaterial har skänkts. Till och med paketbilar och en ambulans har kunnat skickas. Behoven är enorma och nya leveranser far iväg i den takt som bilarna fylls. 

Hjälpen kommer fram
I Finland och i Vörånejden har det i många år funnits många ukrainare. Tack vare dem har föreningen Finland Ukraina Ostrobotniia Kalyna kontakter i Ukraina. Ett pålitligt nätverk till myndigheter, organisationer och sjukhus har byggts upp. Distributionskanalerna går direkt in i Ukraina. Leveranserna går från hand till hand: volontärer från Österbotten överlämnar personligen varorna till etablerade kontakter. Allt redovisas med bilder och dokument. 

Vi jobbar alla ideellt för samma mål!
Vi samarbetar med frivilligorganisationer bl.a. Zhytomyr Volunteer Headquarters och Organisation for Peace And Development Ukraine.

Det började med tre vänner. Olena Galchenko, Katarina Heikius och Benita Öling ville göra något för situationen i Ukraina. Under arbetets gång har många fler velat vara med och hjälpa, både i Finland och i Ukraina. För att bättre organisera den enorma hjälpviljan bildades föreningen Finland Ukraina Ostrobotniia Kalyna rf. Artikel från Kommunbladet