Vöråbarnen hjälper nyanlända barn

Eleverna i fem av Vörå kommuns lågstadier donerade leksaker och böcker till ME2U-loppis. Försäljning ordnades vid flera tillfällen och inbringade 605 euro. De insamlade medlen ska gå till nyanlända barnen från Ukraina. Initiativtagare: Oravais Hem&Skola

KALYNA föreningen kommer köpa in ukrainska böcker och ordna aktiviteter med barnen. Tack till alla ni som gjort detta möjligt!

Relaterade artiklar