Kalynas största leverans hittills i samarbete med Freja 

Vid årsskiftet kunde vi i samarbete med Freja Transport & Logistics Holding och ett ukrainskt transportbolag utan kostnad transportera tre trailers fyllda med bland annat fem ton varma kläder, ett tjugotal sjukhussängar och bord, rullstolar, rullatorer, hundratals liggunderlag, fisknät som knyts till kamouflagenät och två kraftiga generatorer till Ukraina. 

Generatorerna donerades av Ateneum i Helsingfors och Nassab Ab i Oravais. Ateneums generator hade en effekt på 85 kwh och Nassabs generator en effekt på 120kwh. Sängarna och hjälpmedlen är donerade av bl.a. Österbottens välfärdsområde.

Vi vill rikta ett stort och ödmjukt TACK till Freja och det ukrainska bolaget för gott samarbete samt till alla som donerat och fyllt bilarna! Det var en betydelsefull insats för Ukraina!

Vi tackar även den ideella organisation ”Wave of Good” i Ukraina som tog hand om leveransen. De såg till att ukrainare som tvingats fly från Bahmut fick varma kläder, förnödenheter och mat. 

Sjukhussängarna används på sjukhuset i Monastyrysche. Rullatorer och rullstolar skickades till de avdelningar av sjukhuset som ännu står kvar i Cherson

Den generator som Ateneum donerade installeras i vattenverket. Tack vare generatorer kan vattenförsörjningen garanteras även under elavbrott. Generatorn som Nassab donerade ska användas för att hålla stadens värmesystem i gång, framför allt under de ständigt återkommande och ibland långa strömavbrotten.  

Generator donerad av Ateneum i Helsingfors
Flera lass hämtades från Vörå och packades på lastpallar i Vasa. Freja hjälpte även till med detta.
Kraftfull generator donerad av Nassab Ab i Oravais
Över fem ton varma kläder och stickat donerade av godhjärtade människor runtomkring i Finland. TACK!

Kalynas leverans framme i Monastyrysche och Cherson. Vi fortsätter att leverera förnödenheter och utrustning till det nya sjukhuset i Cherson som byggs upp där. All sorts sjuk- och vårdutrusting behövs.

Relaterade artiklar