Två dagar efter krigsutbrottet startade några privatpersoner i Vörånejden en insamling av mediciner, förstahjälputrustning, mat och förnödenheter för direkttransport till Ukraina. 

I samma fullastade bussar, som har kört förnödenheter till Ukraina, har flyktingar hämtats till Finland på tillbakavägen. Tack vare finländarnas och företagens vilja att hjälpa och donera pengar har bränslekostnaderna blivit betalda. Färjebolagen har bjudit på gratis överfart för både bussar och flyktingar. 

Hjälptransporterna fortsätter så länge som behovet finns i Ukraina. Allt från knäckebröd, till sjukvårdsmaterial och till och med paketbilar har skänkts. Behoven är enorma och nya leveranser sänds vartefter bilarna fylls. 

Hjälpen kommer fram

I Finland och i Vörånejden finns det många ukrainare som har bott här i många år. I samarbete med dem har föreningen Finland Ukraina Ostrobotniia Kalyna kontakter i Ukraina. Ett pålitligt nätverk har byggts upp till myndigheter, organisationer och sjukhus. Distributionskanalerna går direkt in i Ukraina. Leveranserna går från hand till hand med volontärer från Österbotten som personligen överlämnar varorna till etablerade kontakter. Allt redovisas med bilder och brev. 

Vi jobbar alla ideellt för samma mål!

Vi samarbetar med frivilligorganisationer bl.a. Zhytomyr Volunteer Headquarters och Organisation for Peace And Development Ukraine,

https://www.facebook.com/VolunteerHQ.ZT

https://post.zt.ua/…

Det började med tre vänner, Olena Galchenko, Katarina Heikius och Benita Öling, som ville göra något för situationen i Ukraina. Längs med vägen har många fler velat vara med och hjälpa, både i Finland och i Ukraina. För att bättre organisera den enorma hjälpviljan har föreningen Finland Ukraina Ostrobotniia Kalyna rf. bildats. Syftet med föreningen är att:

– Distribuera hjälp till Ukraina

– Hjälpa till med integrering av flyktingar i Finland

– Främja kulturellt utbyte mellan Ukraina och Finland