autumn forest, Golden autumn, yellow leaves

Sammanställning för september, Finland

1. Den 5 september ordnade Vasa Kalyna Center filmvisning av den ukrainska filmen ”Viktorias dagbok”. 


2. Den 7 september anordnades en kväll för kvinnor i Vasa. Temat ”Stark och svag kvinna”.


3. Under Närpes mat och mystik 8-9 september höll Närpes Hembygdsförening en smidesdag. Under denna dag uppmärksammade de europeiska kulturarvs dagar med temat Levande kulturarv. Under dagen fick besökare se hur smederna tillverkade timmerhakar för Ukraina. Ett stort tack för att ni ordnade detta Närpes Hembygdsförening! 


4. Den 12 september ordnade Vasa Kalyna Center ytterliga en filmvisning. Denna gång av den ukrainska filmen ”Att övervinna mörkret”.


4. Den 19 september ordnades en träff med psykologen Bo Anderson för att prata om rädslor och andra svårigheter som man kan stötta på.


5. I Nykarleby ordnades en kväll för Ukraina med musik av Katya Pokas och Anna Nybäck samt Mats Sandströms berättelse om hans senaste resa till Ukraina. Kvällen ordnades av Bildström och Kalyna med stöd av Svenska kulturfonden.


6. Under hela månaden ordnades matbjudningar på Vörå Vänskapscafé. Detta för att dela med sig av den rika matkulturen i Ukraina och för att på så sätt tack alla de som stöttar oss genom donationer och på andra sätt.


7. Under månaden donerades böcker om Holodomor till Vörå Bibliotek för att förse allmänheten med mera information samt väcka debatt kring erkännande av Holodomor som folkmord.

Relaterade artiklar