Trygga leveranser till Ukraina via Kalyna

1. Allt börjar med att vi får en skriftlig förfrågan från sjukhus, myndigheter, organisationer eller försvaret i Ukraina om vad de behöver och om vi kan leverera det de behöver.
2. Efter att vi fått en förfrågan försöker vi få fram de förnödenheter de efterfrågar och behöver. Det sker via donationer eller direkta inköp.  
3. En lista över det vi kan och ska leverera sammanställs.
4. Allt vi levererar till Ukraina deklareras i tullen på väg in till Ukraina.
5. I Ukraina levereras förnödenheterna direkt eller tas emot i Ukraina av våra samarbetspartners som är betrodda organisationer. Våra samarbetspartners levererar sedan de insamlade eller inköpta varorna och förnödenheterna till sjukhus, myndigheter eller försvaret. 
6. Vi levererar inte direkt till privatpersoner utan allt går via betrodda organisationer som vi samarbetar med.
7. Den part som tar emot varor och förnödenheter sänder ett stämplat dokument till Kalyna. Dokumentet bekräftar att de tagit emot vår leverans och vad de fått.
8. Polisen i Ukraina gör ofta granskningar och kontrollerar att de varor som tagits emot i Ukraina verkligen har levererats och finns och att de är på de ställen där de ska finnas enligt dokumentationen. Allt övervakas noggrant.
9. Dokumentationen är detaljerad och vi hoppas alltid på så många fotografier som möjligt från våra leveranser. 
10. Den som gör en donation till Kalyna ska gärna skriva ner vad donationen innehåller. Pappret läggs sedan med donationen. Detta underlättar vår dokumentation och förtullning.

Relaterade artiklar