Vårdutbildning för dig med ukrainskasom modersmål

Yrkesakademin i Österbotten har beviljats medel för att arrangera en utbildning till omsorgsassistent för personer från Ukraina. Utbildningen omfattar studier i svenska och de examensdelar som ger befogenhet för arbete som omsorgsassistent (delar av närvårdarutbildning).


Utbildningen arrangeras i Vasa i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningen är avgiftsfri. Ansökan är öppen från 28.4-19.5. Utbildningen inleds 21.8.2023 och pågår till oktober 2024. Kunskaper i svenska och erfarenhet från vårdarbete är meriterande men inte ett absolut krav.

Mer information på hemsidan eller på Facebook

Relaterade artiklar